Language of document :

Tinnus Enterprises LLC 18. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 18. novembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-574/19: Tinnus Enterprises versus EUIPO

(kohtuasi C-29/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Tinnus Enterprises LLC (esindajad: advocaten A. Odle ja R. Palijama)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 5. mai 2021. aasta määrusega otsustas jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Tinnus Enterprises LLC kohtukulud tema enda kanda.

____________