Language of document :

Pritožba, ki jo je 18. januarja 2021 vložila Tinnus Enterprises LLC zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-574/19, Tinnus Enterprises/EUIPO

(Zadeva C-29/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Tinnus Enterprises LLC (zastopnika: A. Odle in R. Palijama, advocaten)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 5. maja 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Tinnus Enterprises LLC nosi svoje stroške.

____________