Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. september 2011 – Van Arum mod Parlamentet

(Sag F-138/07) 1

Processprog: nederlandsk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 92 af 12.4.2008, s. 48.