Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. septembra 2011 – Van Arum proti Parlamentu

(Zadeva F-138/07)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 92, 12.4.2008, str. 48.