Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2011 – Van Arum mot parlamentet

(Mål F-138/07)(1 )

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 92, 12.4.2008, s.48