Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

TARNAUTOJŲ TEISMO ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2011 m. rugsėjo 16 d.

Byla F‑138/07

Rinse van Arum

prieš

Europos Parlamentą

„Išbraukimas“

Dalykas:      Laišku, kuris Tarnautojų teismo kanceliarijoje gautas 2011 m. liepos 20 d., R. van Arum pranešė Tarnautojų teismui, kad, atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 28 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo nutartį byloje T‑454/09 P, van Arum prieš Parlamentą, jis atsisako šio ieškinio, pareikšto pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius.

Sprendimas:      Byla F‑138/07, van Arumprieš Parlamentą, išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.