Language of document :

Acţiune introdusă la 4 decembrie 2007 - Sergio și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-137/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Giovanni Sergio (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentant: M. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea "Memorandumului de înţelegere între Organizaţiile Sindicale și Profesionale (OSP) și Direcţia generală Personal și Administraţie (DG ADMIN)", precum și a deciziilor autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) confirmate prin memorandumul din 19 decembrie 2006 și a deciziei din 14 noiembrie 2006 - Cerere de daune interese cu valoare simbolică de un euro

Concluziile reclamanţilor

Anularea "Memorandumului de înţelegere între Organizaţiile Sindicale și Profesionale (OSP) și DG ADMIN privind alocarea resurselor pentru reprezentarea personalului pe anul 2006" comunicat secretarului alianţei precum și președintelui Uniunii Sindicale Federale (USF) și președintelui Federaţiei Funcţiei Publice Europene (FFPE) prin nota directorului Direcţiei generale Personal și Administraţie din 19 decembrie 2006;

anularea deciziilor individuale de scutire de serviciu adoptate în favoarea reprezentanţilor "alianţei" și/sau ai "FFPE" în temeiul acestui memorandum ori al calculului din 26 mai 2006 al reprezentativităţii OSP pe baza rezultatelor alegerilor din mai 2006 pentru secţiunea locală din Bruxelles și confirmate prin memorandumul din 19 decembrie 2006;

anularea deciziei directorului general pentru Personal și Administraţie din 14 noiembrie 2006 de încetare a detașării cu jumătate de normă a domnului Marquez-Garcia și de reintegrare a acestuia în serviciu cu normă întreagă;

obligarea Comisiei la plata către fiecare dintre reclamanţi a sumei simbolice de un euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral și politic suferit în calitatea acestora de reprezentanţi ai Uniunii Sindicale și a prejudiciului moral și asupra carierei suferit în calitate de funcţionari sau agenţi;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________