Language of document :

Tožba, vložena 4. decembra 2007 - Sergio in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-137/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giovanni Sergio (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti "Protokola k sporazumu med sindikalnimi in strokovnimi organizacijami (SSO) in generalnim direktoratom za kadrovske in upravne zadeve (DG ADMIN)", kot tudi odločb Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), ki so bile potrjene s protokolom z dne 19. decembra 2006, in odločbe z dne 14. novembra 2006 - Odškodninski zahtevek v višini simboličnega eura.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti "Protokola k sporazumu med sindikalnimi in strokovnimi organizacijami (SSO) in DG ADMIN o dodelitvi sredstev za zastopanje uslužbencev za leto 2006", ki ga je sekretarju Alliance kot tudi predsednikoma Union Syndicale Fédérale (USF) in Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) z dopisom z dne 19. decembra 2006 poslal generalni direktor za kadrovske in upravne zadeve;

razglasitev ničnosti posamičnih odločb o oprostitvi opravljanja nalog, sprejetih v korist zastopnikov "Alliance" in/ali "FFPE" na podlagi tega protokola ali izračuna z dne 26. maja 2006 o zastopanosti SSO na podlagi izidov volitev bruseljske lokalne sekcije, ki so potekale maja 2006, in potrjenih s protokolom z dne 19. decembra 2006;

razglasitev ničnosti odločbe generalnega direktorja za kadrovske in upravne zadeve z dne 14. novembra 2006 o prekinitvi napotitve za polovični delovni čas gospoda Marquez-Garcia in ponovnem opravljanju njegove službe s polnim delovnim časom;

Komisiji naj se naloži plačilo simboličnega eura vsaki tožeči stranki, kot odškodnina za nepremoženjsko in politično škodo, ki so jo utrpele kot zastopniki Union Syndicale, ter za nepremoženjsko in karierno škodo, ki so jo utrpele kot uradniki ali uslužbenci;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________