Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2007 - Smadja proti Komisiji

(Zadeva F-135/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniele Smadja (New Delhi, Indija) (Zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o imenovanju tožeče stranke, uradnika, ki je bil sprva razporejen v naziv A*15, plačilni razred 4, v delu, v katerem po njegovem ponovnem imenovanju na mesto direktorja Direkcije RELEX.B, po razglasitvi ničnosti prvega imenovanja, določa njegovo razporeditev v naziv A*15, plačilni razred 1. Zahtevek za povrnitev nematerialne in materialne škode.

Predlogi tožeče stranke

razglasiti ničnost akta o imenovanju tožeče stranke z dne 21. decembra 2006, v delu v katerem jo kot direktorja razporeja v naziv A*15, plačilni razred 1, in določa za datum razporeditve v plačilni razred iz naslova delovne dobe 1. november 2005 po njenem ponovnem imenovanju 15. novembra 2005 na mesto direktorja Direkcije RELEX.B "Multilateralni odnosi in človekove pravice", zaradi razglasitve ničnosti njenega prvega imenovanja na isto mesto s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 29. septembra 2005 v zadevi Napoli Buzzanca proti Komisiji, T-218/02;

naložiti toženi stranki plačilo 25.000 eurov zaradi nematerialne in materialne škode in zaradi škodovanja karieri tožeče stranke;

naložiti tožeči stranki plačilo stroškov.

____________