Language of document :

Beroep ingesteld op 21 juni 2013 – ZZ/Commissie

(Zaak F-57/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de extra pensioenrechten die vóór indiensttreding bij de Commissie zijn verworven vast te stellen krachtens de nieuwe AUB en van het besluit tot afwijzing van de klacht

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 8 januari 2013 houdende berekening van de extra pensioenrechten die de verzoekende partij vóór haar indiensttreding bij de Commissie heeft verworven;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van haar klacht van 12 maart 2013 strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden zoals die op het moment van haar verzoek om overdracht van pensioenrechten golden;

verwijzing van de Commissie in de kosten.