Language of document :

Talan väckt den 21 juni 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-57/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om fastställande av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat före tjänstetillträdet vid kommissionen i enlighet med de nya allmänna genomförandebestämmelserna och av beslutet att avslå sökanden klagomål.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 8 januari 2013 om fastställande av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat före tjänstetillträdet vid kommissionen,

i den mån det behövs ogiltigförklara beslutet av den 12 mars 2013 om avslag på sökandens klagomål där det yrkats att de allmänna genomförandebestämmelser och de försäkringstekniska nivåer som gällde vid den tidpunkt då sökanden begärde överföring av sina pensionsrättigheter ska tillämpas,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.