Language of document :

Sag anlagt den 24. juni 2013 – ZZ mod EEAS

(Sag F-59/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at dennes flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter omklassificeres til en tidsubegrænset ansættelseskontrakt, og at perioden, der er tilbagelagt som hjælpeansat, skal anses for at udgøre tjenestetid, der er tilbagelagt som kontraktansat

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning annulleres.

Kontrakten som hjælpeansat omklassificeres til en tidsubegrænset kontrakt i henhold til i ansættelsesvilkårenes artikel 3.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil tilpligtes at betale sagens omkostninger.