Language of document :

24. juunil 2013 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi F-59/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, advokaadid É. Marchal ja S. Orland)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus, et järjestikused tähtajalised teenistuslepingud kvalifitseeritaks ümber tähtajatuks lepinguks ning et lepingulise abiteenistujana töötatud ajavahemik tunnistataks lepingulise töötajana teenistuses oldud ajavahemikuks.

Hageja nõuded

tühistada hageja taotluse rahuldamata jätmise otsus;

kvalifitseerida lepingulise abiteenistuja leping tähtajatuks lepinguks muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a kohaselt;

mõista kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.