Language of document :

Kanne 24.6.2013 – ZZ v. EUH

(Asia F-59/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen , É Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus siitä, että hänen toistuvat määräaikaiset työsopimukset katsotaan toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi ja että hänen avustavia tehtäviä hoitavana sopimussuhteisena toimihenkilönä työskentelemänsä ajanjakso luetaan hänen sopimussuhteisena toimihenkilönä työskentelemäänsä ajanjaksoon.

Vaatimukset

Päätös, jolla kantajan vaatimus on hylätty, on kumottava

Avustavia tehtäviä hoitavan sopimussuhteisen toimihenkilön sopimus on luokiteltava sopimussuhteisen toimihenkilön toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan nojalla

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.