Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 6. jūnijā – ZZ/Komisija

(lieta F-56/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis –L. Vogel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja pensijas tiesību pārskaitīšanu uz Savienības pensiju programmu, kurā tiek piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2013. gada 27. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidītas prasītāja 2013. gada 7. janvārī iesniegtās sūdzības par PMO.4 (Atalgojuma un individuālo tiesību biroja 4. nodaļa) 2012. gada 10. oktobra lēmumiem;

atcelt arī minētos PMO.4 2012. gada 10. oktobra lēmumus, par kuriem bija prasītāja iesniegtās sūdzības;

atzīt par nelikumīgiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta Vispārējos īstenošanas noteikumus, kādi tie ir pieņemti 2011. gada 3. martā, it īpaši to 9. pantu, un atzīt tos par šajā lietā nepiemērojamiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.