Language of document :

Beroep ingesteld op 6 juni 2013

ZZ/Commissie

(Zaak F-56/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit betreffende de overdracht van verzoeksters pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 27 februari 2013 waarbij verzoeksters klachten van 7 januari 2013 tegen de besluiten van PMO.4 van 10 oktober 2012 zijn afgewezen;

nietigverklaring van de besluiten van PMO.4 van 10 oktober 2012 waartegen verzoeksters klachten waren gericht;

vaststelling van de onwettigheid van de algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut, zoals deze op 3 maart 2011 zijn vastgesteld, en met name artikel 9 ervan, en verklaring dat deze in casu niet van toepassing zijn;

verwijzing van de Commissie in de kosten.