Language of document :

Tožba, vložena 6. junija 2013

ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-56/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pravic tožeče stranke do starostne pokojnine v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove SID v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, ki jo je OPI sprejel 27. februarja 2013 in s katero so bili zavrnjeni ugovori tožeče stranke z dne 7. januarja 2013 zoper odločbe PMO.4 z dne 10. oktobra 2012, naj se razglasi za nično;

prav tako naj se za nične razglasijo navedene odločbe, ki jih je PMO.4 sprejel 10. oktobra 2012 in zoper katere je tožeča stranka podala ugovore;

ugotovi naj se, da so splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, kot so bile sprejete 3. marca 2011, zlasti člen 9 teh določb, nezakonite in se ne uporabijo v obravnavani zadevi;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.