Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(tretji senat)

z dne 9. aprila 2014

Zadeva F‑59/13

Thierry Rouffaud

proti

Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD)

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec za pomožne naloge – Preoblikovanje pogodbe – Predhodni postopek – Pravilo skladnosti – Sprememba vzroka izpodbojnih razlogov“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero T. Rouffaud predlaga predvsem razglasitev ničnosti odločbe Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z dne 6. avgusta 2012 o zavrnitvi njegove zahteve, da se obdobje zaposlitve, ki ga je opravil na podlagi pogodbe pogodbenega uslužbenca za pomožne naloge, obravnava kot obdobje zaposlitve, ki ga je opravil kot pogodbeni uslužbenec, ter da se njegove zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas preoblikujejo v pogodbo za nedoločen čas.

Odločitev:      Tožba se zavrže. T. Rouffaud nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasila Evropska služba za zunanje delovanje.

Povzetek

Tožbe uradnikov – Predhodna upravna pritožba – Skladnost med pritožbo in tožbo – Istovetnost predmeta in vzroka – Podobna predstavitev razlogov ter dejanskih in pravnih argumentov, ki kažejo spremembo cilja uradnika – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi, člena 90(1) in 91(2))

Pravilo skladnosti med predhodno upravno pritožbo in tožbo izhaja iz člena 91(2) Kadrovskih predpisov. To pravilo je utemeljeno s samim ciljem predhodnega postopka, katerega namen je omogočiti mirno rešitev sporov, ki nastanejo med uradniki in upravo. Med drugim pomeni, da lahko ob upoštevanju ugovorov nedopustnosti in razlogov, ki zadevajo kogentno pravo, predlogi, navedeni v tožbi, vsebujejo le izpodbojne razloge, ki imajo enako podlago kot izpodbojni razlogi, navedeni v pritožbi, pri čemer je te izpodbojne razloge pred sodiščem Unije mogoče razviti s predstavitvijo tožbenih razlogov in argumentov, ki niso nujno navedeni v pritožbi, vendar so z njo tesno povezani.

Čeprav so razlogi, navedeni v tožbi, blizu argumentom, navedenim v pritožbi, zanje ni mogoče šteti, da so z njimi tesno povezani, ker vnesene razlike kažejo na bistveno spremembo cilja uradnika.

Poleg tega bi lahko sprememba stališča, ki jo uradnik predstavi v pritožbi, privedla tudi do preoblikovanja te pritožbe v novo zahtevo v smislu člena 90(1) Kadrovskih predpisov. Vendar v takem primeru po zavrnitvi te druge zahteve ne bi bilo nove pritožbe, predhodne tožbi.

(Glej točke 12, 15 in 16.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije, 25. oktober 2013, Komisija/Moschonaki, T‑476/11 P, točka 73 in navedena sodna praksa.