Language of document : ECLI:EU:F:2014:114

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2014. május 22.

F‑58/13. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Az eljárási szabályzat 32. cikkének (1) bekezdése – A megfelelő igazságszolgáltatás sérelme – Az egyik fél képviselőjének az eljárásból való kizárása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amely szerint az eljárási szabályzat 32. cikkének (1) bekezdése alapján ha a Közszolgálati Törvényszék úgy ítéli meg, „hogy a fél képviselőjének a Törvényszékkel […] szemben tanúsított magatartása sérti a Törvényszék tekintélyét vagy a gondos igazságszolgáltatás követelményeit”, tájékoztatja erről az érintettet. Ugyanezen indokok alapján a Közszolgálati Törvényszék „az érintett meghallgatását követően bármikor kizárhatja végzéssel az érintettet az eljárásból. Ez a végzés azonnal végrehajtható”.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék az eljárási szabályzat 32. cikkének (1) bekezdése alapján kizárja A.–t az eljárásból. A jelen végzés másolatát megkapják azok az illetékes spanyol és olasz kamarák, amelyeknek A. tagja.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – A felek képviselete – Az egyik fél képviselőjének az eljárásból való kizárása

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 32. cikk, (1) bekezdés)

Az uniós bíróságok előtt valamelyik felet képviselő ügyvéd arra irányuló magatartása, hogy olyan tényállásra alapított keresetet nyújt be, amely gyakorlatilag megegyezik a korábban már nyilvánvalóan megalapozatlanként, illetve nyilvánvalóan elfogadhatatlanként elutasított keresetek alapjául szolgáló tényállással, vagy hogy az említett félre jellemző, rendszeres jelleggel és gondolkodás nélkül a peres utat választó hajlamot tükröző jogalapokra támaszkodik, összeegyeztethetetlennek minősíthető a megfelelő igazságszolgáltatás követelményeivel.

Ez az eset áll fenn akkor, ha az ügyvéd ezzel a magatartásával belátás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az érintett fél folytatni tudja kötekedését, amely – az uniós bíróságok előtt indított keresetek igen magas számára tekintettel, amely a jelen esetben nem kerülhette volna el egy átlagosan gondos ügyvéd figyelmét – rendkívül károsnak bizonyult a megfelelő igazságszolgáltatás szempontjából.

E körülményekre tekintettel a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 32. cikkének (1) bekezdését kell alkalmazni, és a jogi képviselőt ki kell zárni az eljárásból. Ez a kizárás arra kötelezi a felet, hogy váltson jogi képviselőt, ám semmiképpen nem veszi át annak az álláspontnak a helyét, amelyet a Közszolgálati Törvényszék később érdemben elfogad a keresetre vonatkozóan, amellyel kapcsolatban mindaddig eljár, amíg a felperes a keresettől el nem áll.

(lásd a 12., 18., 19., 24. és 25. pontot)