Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 11. travnja 2016. – Rouffaud protiv ESVD

(predmet F-59/13 RENV)1

(Javna služba – Vraćanje Službeničkom sudu na ponovno suđenje nakon ukidanja – Osoblje ESVD-a – Član ugovornog osoblja – Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove – Promjena ugovora člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove na ugovor člana ugovornog osoblja na neodređeno vrijeme – Odbijanje)

Jezik postupka:

Stranke

Tužitelj: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: J.-N. Louis i N. de Montigny, odvjetnici)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o odbijanju zahtjeva tužitelja da se uzastopno zaključeni ugovori o radu na određeno vrijeme promijene u ugovor o radu na neodređeno vrijeme i da se razdoblje službe navršeno izvršavajući ugovor o radu u svojstvu člana ugovornog osoblja za pomoćne poslove smatra razdobljem službe navršenim u svojstvu člana ugovornog osoblja.

Izreka presude

Tužba se odbija.

Svaka strana snosit će vlastite troškove u predmetima F-59/13 i F-59/13 RENV.

Europska služba za vanjsko djelovanje snosit će vlastite troškove u predmetu T-457/14 P i nalaže joj se snošenje troškova Thierryja Rouffauda u predmetu T-457/14 P.

____________

1 SL C 233, 10. 8. 2013., str. 14. (izvorni predmet F-59/13).