Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. augusta 2016 – Hoeve/Komisia

(vec F-57/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 226, 3.8.2013, s. 27.