Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 20 септември 2016 г. — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Европейска комисия, Европейска централна банка

(Съединени дела C-105/15 P—С-109/15 P)1

(Обжалване — Програма за подкрепа за стабилност на Република Кипър — Декларация на Еврогрупата по-специално относно преструктурирането на банковия сектор в Кипър — Жалба за отмяна)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподатели: Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Mallis (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P) (представители: Efstathiou, K. Efstathiou и K. Liasidou, dikigoroi)

Други страни в производството: Европейска комисия (представители: J.-P. Keppenne и M. Konstantinidis), Европейска централна банка (представители: A. Koutsoukou, O. Heinz и K. Laurinavičius, подпомагани от H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Диспозитив

Отхвърля жалбите по дела C-105/15 P—C-109/15 P.

Осъжда г-н Konstantinos Mallis, г-жа Elli Konstantinou Malli, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, г-н Petros Chatzithoma, г-жа Elenitsa Chatzithoma, г-жа Lella Chatziioannou и г-н Marinos Nikolaou да заплатят съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 178, 1.6.2015 г.