Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. septembra 2016 – Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Európska komisia, Európska centrálna banka

(spojené veci C-105/15 P až C-109/15 P)1

(Odvolanie – Program podpory pre stabilitu Cyperskej republiky – Vyhlásenie euroskupiny týkajúce sa najmä reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre – Žaloba o neplatnosť)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Mallis (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P) (v zastúpení: Efstathiou, K. Efstathiou a K. Liasidou, dikigoroi)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia), Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: A. Koutsoukou, O. Heinz a K. Laurinavičius, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

Odvolania vo veciach C-105/15 P až C-109/15 P sa zamietajú.

Konstantinos Mallis, Elli Konstantinou Malli, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, Petros Chatzithoma, Elenitsa Chatzithoma, Lella Chatziioannou a Marinos Nikolaou sú povinní nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015.