Language of document : ECLI:EU:C:2016:702

C105/15. P–C109/15. P. sz. egyesített ügyek

Konstantinos Mallis és társai

kontra

Európai BizottságésEurópai Központi Bank (EKB)

„Fellebbezés – A Ciprusi Köztársaság stabilitását célzó támogatási program – Az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor átalakítására vonatkozó nyilatkozata – Megsemmisítés iránti kereset”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2016. szeptember 20.

1.        Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – A hivatkozott téves jogalkalmazás meghatározásának hiánya – Elfogadhatatlanság – Az uniós jog Törvényszék általi értelmezésének vagy alkalmazásának vitatása – Elfogadhatóság

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont, és 169. cikk, (2) bekezdés)

2.        Fellebbezés – Jogalapok – Az indokolás elégtelensége – A Törvényszék hallgatólagos indokolása – Megengedhetőség – Feltételek

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 36. cikk, és 53. cikk, első bekezdés)

3.        Megsemmisítés iránti kereset – Keresettel megtámadható aktusok – Fogalom – Kötelező joghatásokat kiváltó aktusok – Az eurócsoport azon nyilatkozata, amely felhatalmazza a Bizottságot és az Európai Központi Bankot, hogy valamely tagállammal tárgyalásokat kezdjenek egy makrogazdasági kiigazítási programról – Kizártság

(EUMSZ 137. cikk, és EUMSZ 263. cikk, első bekezdés; az EU‑Szerződéshez és az EUM‑Szerződéshez csatolt 14. jegyzőkönyv, 1. cikk; az európai stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés)

4.        Megsemmisítés iránti kereset – Alperesi minőség – Eurócsoport – Az Unió szerve vagy hivatala minőség hiánya

(EUSZ 16. cikk, (6) bekezdés; EUMSZ 137. cikk, és EUMSZ 263. cikk, első bekezdés; az EU‑Szerződéshez és az EUM‑Szerződéshez csatolt 14. jegyzőkönyv; 2009/937 tanácsi határozat, melléklet)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 32–36. pont)

2.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 45. pont)

3.      A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények által hozott valamennyi olyan jogi aktus vonatkozásában – függetlenül azok jellegétől vagy formájától – nyitva áll, amelyek olyan kötelező joghatások kiváltására irányulnak, amelyek a felperes érdekeit sérthetik, jelentősen módosítva annak jogi helyzetét.

Nem tartozik ebbe a körbe az eurócsoportnak a többek között a ciprusi bankszektor szerkezetátalakítására vonatkozó 2013. március 25‑i nyilatkozata. Ugyanis az európai stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés (ESM) 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ESM kormányzótanácsa megbízta a Bizottságot és az Európai Központi Bankot, hogy valamely tagállam hatóságaival egy egyetértési megállapodásban meghatározandó makrogazdasági kiigazítási programról tárgyaljon. E tekintetben a Bizottságnak és az Európai Központi Banknak az eurócsoportról szóló 14. jegyzőkönyv 1. cikkében meghatározott szerepe nem lehet tágabb annál a feladatkörnél, mint amelyet ezen intézményekre az ESM‑Szerződés ruházott. Márpedig, még ha az ESM‑Szerződés a Bizottságra és a Bankra bíz is az e szerződés céljainak megvalósításához fűződő egyes feladatokat, egyrészt a Bizottságra és a Bankra az ESM‑Szerződésben ruházott feladatok nem foglalnak magukban saját döntéshozatali jogkörgyakorlást, másrészt pedig az e két intézmény által e szerződés keretében végzett tevékenységek egyébként csak az ESM‑et kötelezik.

Továbbá az a körülmény, hogy a Bizottság és a Bank részt vesz az eurócsoport ülésein, nem módosítja az eurócsoport nyilatkozatainak jellegét, és nem eredményezheti annak megállapítását, hogy a vitatott nyilatkozat e két uniós intézmény döntéshozatali jogkörének megnyilvánulása lenne. Egyebekben az eurócsoport említett nyilatkozata semmiféle olyan tényezőt nem tartalmaz, amely a Bizottság és a Bank arra irányuló döntését tükrözné, hogy az érintett tagállammal szemben a nyilatkozatban szereplő intézkedések végrehajtására irányuló jogi kötelezettséget kívánnak keletkeztetni. E pusztán tájékoztató jellegű nyilatkozat célja az, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot az eurócsoport és az érintett tagállam hatóságai közötti, az e nyilatkozat szerinti tárgyalások folytatására irányuló közös akaratot tükröző politikai megállapodás fennállásáról.

(vö. 51–53., 57–59. pont)

4.      Az EUMSZ 137. cikkben hivatkozott eurócsoport – egyrészt azért, mert az EUM‑Szerződéshez csatolt, az eurócsoportról szóló 14. jegyzőkönyv szövegében szerepel az „informális” jelző, másrészt pedig azért, mert az eurócsoport nem szerepel a 2009/937 határozatban elfogadott tanácsi eljárási szabályzat I. mellékletében felsorolt különféle tanácsi formációk között, amelyek listáját az EUSZ 16. cikk (6) bekezdése említi – nem tekinthető sem a Tanács egyik formációjának, és nem minősülhet az EUMSZ 263. cikk értelmében vett uniós szervnek vagy hivatalnak sem.

(vö. 61. pont)