Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 14 august 2008 - Nural Örnek/Land Baden-Württemberg

(Cauza C-371/08)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Nural Örnek

Pârât: Land Baden-Württemberg

Întrebarea preliminară

Protecția împotriva expulzării conferită de articolul 14 alineatul (1) din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de Asociere în favoarea unui cetățean turc care beneficiază de drepturile care rezultă din articolul 7 alineatul (1) prima teză a doua liniuță din decizia menționată și care în ultimii zece ani și-a avut reședința în statul membru față de care sunt aplicabile aceste drepturi, este reglementată de articolul 28 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/38/CE1 astfel cum a fost transpusă de statul membru respectiv, astfel încât o expulzare este admisibilă numai pentru motive imperative de siguranță publică definite de statele membre?

____________

1 - JO L 158, p. 77, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 56.