Language of document :

Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – CAPA a další v. Komise

(Věc T-777/19)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnici řízení

Žalobci: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Francie) a 10 dalších žalobců (zástupce: M. Le Berre, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

a v důsledku toho:

zrušil rozhodnutí Komise C(2019)5498 final ze dne 26. července 2019;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci dva žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z porušení procesních práv žalobců podle čl. 108 odst. 2 SFEU, neboť okolnosti přijetí a obsah napadeného rozhodnutí prokazují, že Komise byla objektivně konfrontována s pochybnostmi, které měly vést k zahájení formálního vyšetřovacího řízení.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

____________