Language of document :

Kanne 12.11.2019 – CAPA ym. v. komissio

(asia T-777/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Ranska) ja 10 muuta kantajaa (edustaja: asianajaja M. Le Berre)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi ja toteamaan sen perustelluksi

ja näin ollen

kumoamaan komission 26.7.2019 antaman päätöksen C(2019) 5498 final

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu kantajien SEUT 108 artiklan 2 kohtaan perustuvien menettelyllisten oikeuksien loukkaamiseen sillä perusteella, että kanteen kohteena olevan päätöksen antamiseen liittyvät olosuhteet ja päätöksen sisältö osoittavat, että komissiolla oli objektiivisesti katsoen epäilyksiä, joiden olisi pitänyt johtaa muodollisen tutkintamenettelyn aloittamiseen.

Toinen kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

____________