Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – CAPA u.c./Komisija

(Lieta T-777/19)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Francija) un 10 citi prasītāji (pārstāvis: M. Le Berre, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasības pieteikumu par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to:

atcelt Komisijas 2019. gada 26. jūlija lēmumu C(2019)5498 final;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza divus pamatus.

Pirmais pamats ir saistīts ar prasītāju tiesību, kuras tiem ir paredzētas LESD 108. panta 2. punktā, pārkāpumu, jo apstrīdētā lēmuma pieņemšanas apstākļi un tā saturs liecinot, ka Komisija bija saskārusies ar objektīvām šaubām, kuru dēļ bija jāuzsāk formālās izmeklēšanas procedūra.

Otrais pamats ir saistīts ar pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi.

____________