Language of document :

Beroep ingesteld op 12 november 2019 – CAPA e.a. / Commissie

(Zaak T-777/19)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Frankrijk) en tien andere partijen (vertegenwoordiger: M. Le Berre, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het beroep ontvankelijk en gegrond verklaren;

en bijgevolg:

besluit C(2019)5498 final van de Commissie van 26 juli 2019 nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekers twee middelen aan.

Eerste middel: schending van de procedurele rechten van verzoekers krachtens artikel 108, lid 2, VWEU, aangezien uit de omstandigheden waarin het bestreden besluit is aangenomen en de inhoud ervan blijkt dat de Commissie objectief gezien moest reageren op twijfels die moesten leiden tot de inleiding van de formele onderzoeksprocedure.

Tweede middel: schending van de motiveringsplicht.

____________