Language of document :

Talan väckt den 12 november 2019 – CAPA m.fl. mot kommissionen

(Mål T-777/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Frankrike) och 10 andra sökanden (ombud: advokaten M. Le Berre)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan tas upp till prövning och bifalla den,

och, i enlighet härmed

–    ogiltigförklara kommissionens beslut C(2019)5498 final av den 26 juli 2019, och

–    förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

Första grunden: Åsidosättande av sökandenas processuella rättigheter enligt artikel 108.2 FEUF eftersom omständigheterna kring antagandet av och innehållet i det angripna beslutet visar att kommissionen objektivt sett stod inför tvivel vilka borde ha lett till att ett formellt granskningsförfarande inleddes.

Andra grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

____________