Language of document :

Rješenje potpredsjednika Općeg suda od 2. srpnja 2021 – Bourel i dr./Komisija

(predmet T-777/19 R)

Privremena pravna zaštita – Državne potpore – Izgradnja vjetroelektrana – Pojedinačne mjere potpore koje je Francuska dodijelila u korist više priobalnih vjetroelektrana – Odluka kojom se potpore proglašavaju spojivima s unutarnjim tržištem – Početak radova – Zahtjev za određivanje privremenih mjera – Nepostojanje hitnosti

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: David Bourel (Pléneuf-Val-André, Francuska) i pet ostalih tužitelja čija se imena nalaze u prilogu rješenju (zastupnik: M. Le Berre, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Stromsky i A. Bouchagiar, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članaka 278. i 279. UFEU-a za, među ostalim, suspenziju primjene Odluke Komisije C(2019) 5498 final od 26. srpnja 2019. o tome da ne uloži prigovor na potpore koje je priopćila Francuska Republika, a koje su dodijeljene u korist više priobalnih vjetroelektrana.

Izreka

Odbija se zahtjev za privremenu pravnu zaštitu.

O troškovima će se odlučiti naknadno.

____________