Language of document :

Ordonanța vicepreședintelui Tribunalului din 2 iulie 2021 – Bourel și alții/Comisia

(Cauza T-777/19 R)

(„Măsuri provizorii – Ajutoare de stat – Construirea unor parcuri eoliene – Măsuri individuale de ajutor acordate de Franța în favoarea mai multor parcuri eoliene maritime – Decizie prin care ajutoarele sunt declarate compatibile cu piața internă – Începerea lucrărilor – Cerere de măsuri provizorii – Lipsa urgenței”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: David Bourel (Pléneuf-Val-André, Franța) și cei cinci ceilalți reclamanți ale căror nume figurează în anexa la ordonanță (reprezentant: M. Le Berre, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Stromsky și A. Bouchagiar, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE și având ca obiect în special suspendarea executării Deciziei C(2019) 5498 final a Comisiei din 26 iulie 2019, prin care aceasta a decis să nu ridice obiecții în privința ajutoarelor în favoarea mai multor parcuri eoliene maritime notificate de Republica Franceză.

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

____________