Language of document :

A Tribunale Amministrativo per il Lazio (Olaszország) által 2020. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo kontra Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(C-611/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo

Alperesek: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az uniós joggal a 116/2014. sz. törvénnyel átalakított 91/2014. sz. rendkívüli felhatalmazáson alapuló rendelet 26. cikkének 2. és 3. bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely jelentős mértékben csökkenti vagy késlelteti a jogszabály révén már biztosított és a fotovoltaikus berendezésekkel előállított villamos energia termelői által az e funkció ellátása céljából létrehozott, állami tulajdonban lévő társasággal, a Gestore dei servizi energetici s.p.a.-val kötött megállapodás alapján már meghatározott ösztönzők biztosítását;

közelebbről: összeegyeztethető-e az ilyen nemzeti rendelkezés a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a lojális együttműködés és a hatékony érvényesülés alapvető uniós jogelvével, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikkével, a 2009/28/EK irányelvvel1 és a támogatási rendszerek abban előírt szabályozásával, az EUMSZ 216. cikk (2) bekezdésével, különösen az európai Energia Charta Egyezménnyel összefüggésben?

____________

1     A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv    (HL 2009. L 140., 16. o.).