Language of document :

Kanne 8.6.2020 – Team Beverage v. EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(asia T-359/20)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Team Beverage AG (Bremen, Saksa) (edustajat: asianajajat O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich ja N. Achilles)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin Team Beverage rekisteröinnistä EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 17 665 704

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 8.4.2020 asiassa R 2727/2019-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 18 ja 47 artiklan, luettuina yhdessä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 10 artiklan kanssa, rikkominen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

____________