Language of document :

Tožba, vložena 8. junija 2020 – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Zadeva T-359/20)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Team Beverage AG (Bremen, Nemčija) (zastopniki: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich in N. Achilles, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Unije Team Beverage – prijava št. 17665 704

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. aprila 2020 v zadevi R 2727/2019-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbojno odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev členov 18 in 47 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta v povezavi s členom 10 Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/625;

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

____________