Language of document :

A Törvényszék 2021. december 1-jei ítélete – Team Beverage kontra EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(T-359/20. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – A Team Beverage európai uniós szóvédjegy bejelentése – A korábbi TEAM európai uniós szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Team Beverage AG (Bréma, Németország) (képviselők: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich és N. Achilles ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Németország) (képviselő: F. Kramer ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung és a Team Beverage közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2020. április 8-án hozott határozata (R 2727/2019-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Team Beverage AG-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 255., 2020.8.3.