Language of document :

Tribunalens dom av den 1 december 2021 – Team Beverage mot EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Mål T-359/20)(1 )

(EU-varumärke– Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Team Beverage – Äldre EU-ordmärke TEAM – Relativt registreringshinder – Förväxlingsrisk – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 )

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Team Beverage AG (Bremen, Tyskland) (ombud: advokaterna O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich och N. Achilles)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Tyskland) (ombud: advokaten F. Kramer)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelats av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 8 april 2020 (ärende R 2727/2019-4) angående ett invändningsförfarande mellan Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung och Team Beverage

Domslut

Överklagandet ogillas.

Team Beverage AG ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 )     EUT C 255, 3.08.2020.