Language of document : ECLI:EU:T:2021:841


 


 Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 1 decembrie 2021 –
Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Cauza T359/20)

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Team Beverage – Marca Uniunii Europene verbală anterioară TEAM – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Restrângerea listei produselor și serviciilor ulterior adoptării deciziei camerei de recurs – Consecințe

[Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 188; Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 49 alin. (1)]

(a se vedea punctele 23 și 24)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Competența Tribunalului – Reexaminarea faptelor în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața sa – Excludere

(Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 72)

(a se vedea punctul 31)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Observații ale terților și opoziție – Examinarea opoziției – Dovada utilizării mărcii anterioare – Cerere formulată în mod expres și în timp util de către solicitant – Posibilitate de a prezenta cererea pentru prima dată în fața camerei de recurs – Excludere

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 47 alin. (2)]

(a se vedea punctul 40)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Cale de atac în fața camerelor de recurs – Suspendarea procedurii – Condiții

[Regulamentul 2018/625 al Comisiei, 71 alin. (1)]

(a se vedea punctele 48-50, 52 și 55)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 61, 62, 104 și 111-115)

6.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Aprecierea riscului de confuzie – Determinarea publicului relevant – Nivelul de atenție al publicului

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 64)

7.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între produsele sau serviciile vizate – Criterii de apreciere

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 66)

8.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere – Marcă complexă

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 69, 70, 72-76, 95 și 96)

9.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Mărcile verbale Team Beverage și TEAM

[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 81, 88, 89, 110 și 116-119)

10.    Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Apreciere a caracterului înregistrabil al unui semn – Luare în considerare numai a reglementării Uniunii – Decizii date de autoritățile naționale care nu leagă instanțele Uniunii

(Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului)

(a se vedea punctul 87)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 8 aprilie 2020 (cauza R 2727/2019-4) privind o procedură de opoziție între Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung și Team Beverage

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Team Beverage AG la plata cheltuielilor de judecată.