Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 12 aprilie 2021 – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d.o.o./Republica Slovenia

(Cauza C-235/21)

Limba de procedură: slovena

Instanța de trimitere

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Părțile din procedura principală

Recurentă: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Intimată: Republica Slovenia

Întrebările preliminare

Un contract scris poate fi considerat factură în sensul articolului 203 din Directiva TVA1 numai dacă conține toate indicațiile prevăzute pentru o factură în capitolul 3 („Facturare”) din Directiva TVA?

sau, în caz de răspuns negativ,

Care sunt indicațiile sau circumstanțele în temeiul cărora, în orice caz, un contract scris poate fi considerat (și) factură care dă naștere obligației de a plăti TVA-ul în sensul articolului 203 din Directiva TVA?

sau, mai concret,

Un contract scris încheiat între două persoane plătitoare de TVA și având drept obiect o cesiune de bunuri sau o prestare de servicii poate fi considerat factură, în sensul articolului 203 din Directiva TVA, dacă din acesta reiese voința expresă și care poate fi constatată în mod obiectiv a vânzătorului sau a prestatorului de servicii, în calitate de parte contractantă, de a emite o factură referitoare la o operațiune specifică, ce poate da naștere în percepția cumpărătorului prezumției rezonabile că va putea deduce, pe baza sa, TVA-ul plătit în amonte?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).