Language of document :

Beroep ingesteld op 4 april 2011 - ZZ / Europol

(Zaak F-34/11)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: D. Dane, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekster in te delen in de rang AST 5

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 19 december 2010 waarbij de verwerende partij verzoekster heeft meegedeeld dat de waardering van haar functie bleef gehandhaafd op het niveau van de rang AST 5;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure.

____________