Language of document :

Kanne 26.3.2011 - ZZ v. CEDEFOP

(Asia F-31/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

CEDEFOP:in johtajan tekemän päätöksen, jolla kantajan palvelussuhde päätettiin, kumoaminen sekä vaatimus taloudellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamisesta

Vaatimukset

CEDEFOP:in johtajan tekemä päätös, jolla kantajan palvelussuhde päätettiin, on kumottava

CEDEFOP on velvoitettava maksamaan kantajalle aiempaan tehtävään palaamisen estymisestä johtuvasta taloudellisesta vahingosta tai mahdolliseen paluuseen saakka kertyvästä taloudellisesta vahingosta yhtäältä palkan ja sen eläkkeen erotus, jonka kantaja olisi saanut, jos hän olisi jatkanut tehtävässään 15.10.2010 jälkeen, ja toisaalta mahdollinen palkka tai työttömyyskorvaukset ja eläke, jotka hänelle olisi maksettu tämän päivän jälkeen

CEDEFOP on velvoitettava maksamaan kantajalle väliaikaisesti 35 000 euron suuruiseksi arvioitu summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

CEDEFOP on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________