Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 26. martā - ZZ/CEDEFOP

(lieta F-31/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt CEDEFOP direktores lēmumu, ar kuru izbeigtas darba attiecības ar prasītāju, un atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt CEDEFOP direktores 2010. gada 14. aprīļa lēmumu, ar kuru izbeigtas darba attiecības ar prasītāju;

piespriest CEDEFOP samaksāt prasītājam, atlīdzinot mantisko kaitējumu, kas viņam nodarīts tādēļ, ka viņš nav pieņemts atpakaļ darbā, vai līdz šīs iespējamās pieņemšanas atpakaļ darbā brīdim, pirmkārt, starpību starp atalgojumu un pensiju, kuru viņam būtu bijušas tiesības saņemt, ja viņš būtu palicis sava amatā pēc 2010. gada 15. novembra, un, otrkārt, iespējamo atalgojumu vai bezdarbnieka pabalstu un pensiju, kuru viņš esot saņēmis pēc šī datuma;

piespriest CEDEFOP samaksāt viņam EUR 35 000, atlīdzinot viņam nodarīto morālo kaitējumu, kura apmērs novērtēts provizoriski;

piespriest CEDEFOP atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________