Language of document :

Talan väckt den 4 april 2011 - ZZ mot parlamentet

(Mål F-35/11)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokat J. Rybánsky )

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att enbart tilldela hälften av det bosättningsbidrag som sökanden vanligtvis skulle ha haft rätt till.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut (Enheten för individuella rättigheter) av den 28 maj 2010 om att tilldela sökanden bosättningsbidrag, i den del bosättningsbidraget fastställs till endast en månads grundlön och bosättningsbidrag motsvarande två månaders grundlön inte beviljas.

ogiltigförklara Europaparlamentets generalsekreterares beslut av den 6 januari 2011, varigenom sökandens ansökan, som ingavs i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, avslås.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________