Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. března 2012 – BI v. CEDEFOP

(Věc F-31/11)1

„Veřejná služba – Lhůta pro podání návrhu – Jazyk rozhodnutí o zamítnutí stížnosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BI (Evosmos, Řecko) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (zástupci: M. Fuchs, zmocněnkyně, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ředitelky CEDEFOP, kterým se ukončuje pracovní poměr žalobce, a návrh na náhradu způsobené majetkové a nemajetkové újmy.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

BI ponese veškeré náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 33.