Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2012 – BI vs Cedefop

(Kawża F-31/11) 1

(Servizz Pubbliku – Terminu għall-preżentata ta’ rikors – Lingwa taċ-ċaħda tal-ilment)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: BI (Evosmos, il-Greċja) (rappreżentant: M.-A. Lucas, avukat)

Konvenut: Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (rappreżentanti: M. Fuchs, aġent, assistit minn B. Wägenbaur, avukat)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tad-Direttur tas-Cedefop li ttemm l-impjieg tar-rikorrent u talba għall-kumpens tad-dannu materjali u morali subit.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament inammissibbli.

BI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

____________

1 ĠU C 186, 25.06.11, p. 33.