Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 mars 2012 – BI mot Cedefop

(Mål F-31/11)1

(Personalmål – Tidsfrist för väckande av talan – Språk för avslaget på klagomålet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BI (Evosmos, Grekland) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (ombud: M. Fuchs, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av direktörens för Cedefop beslut att avsluta sökandens anställning och om ersättning för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

BI ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 186 av den 25.6.2011, s. 33.