Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 7 decembrie 2011 – Svitana/Parlamentul

(Cauza F-35/11)1

Limba de procedură: slovaca

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 211, 16.7.2011, p. 33.