Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 24. detsembril 2020 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y versus X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(kohtuasi C-713/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Centrale Raad van Beroep

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Vastustajad apellatsioonimenetluses: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Eelotsuse küsimused

1.    Kas[määruse (EÜ) nr 883/20041 artikli 11 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et töötaja suhtes, kes elab ühes liikmesriigis ja töötab teise liikmesriigi territooriumil renditöölepingu alusel, mille kohaselt töösuhe pärast lähetamise lõppu lõpeb ja seejärel jätkub, on töötamisperioodide vahele jäävatel ajavahemikel jätkuvalt kohaldatavad viimati nimetatud liikmesriigi õigusnormid, eeldusel et töötaja ei ole kõnealust töötamist ajutiselt lõpetanud?

2.    Millised tegurid on olulised, et sedalaadi juhtumite puhul kindlaks teha, kas töötamine on ajutiselt lõpetatud?

3.    Millise ajavahemiku möödumisel tuleb lähtuda sellest, et töötaja, kes ei ole enam lepingulises töösuhtes, on töötamise töökohariigis ajutiselt lõpetanud, eeldusel et ei esine konkreetseid tõendeid vastupidise kohta?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).