Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 grudnia 2012 r. –Goddijn przeciwko Europolowi

(Sprawa F-106/12)

Język postępowania: niderlandzki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________