Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. decembra 2012 – Goddijn proti Europolu

(Zadeva F-106/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________